Pole tekstowe: Patronat Honorowy

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

·         15.01.2019 r. Konsultacje z doradcą ds. przedsiębiorczości

Osoby zakwalifikowane do II etapu będą mogły korzystać z doradztwa z zakresu przygotowania biznesplanu. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wiadomości na kariera@polsl.pl w treści wiadomości podając przykładowe terminy spotkania oraz dogodną lokalizację (Gliwice, Zabrze, Katowice).

 

·         9.01.2019r. Konsultacje pomysłów biznesowych

Zapraszamy do konsultowania swoich pomysłów biznesowych  z doradcą ds. przedsiębiorczości.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wiadomości na kariera@polsl.pl w treści wiadomości podając przykładowe terminy spotkania oraz dogodną lokalizację (Gliwice, Zabrze, Katowice).

 

·         19.11.2018r. Trwa nabór zgłoszeń do XVI edycji konkursu

Zespoły lub osoby indywidualne zainteresowane udziałem w konkursie „Mój Pomysł na Biznes” zapraszamy do przesłania Formularza Zgłoszeniowego na adres kariera@polsl.pl. Termin zgłoszeń upływa 28 lutego 2019 o godz. 15.00. Wyniki pierwszego etapu zostaną zamieszczone na stronie internetowej konkursu do dnia 28 marca 2019 r.

Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniach od 29 marca 2019 r.  do  28 czerwca  2019 r.  Uczestnicy dostarczają opracowany  biznesplan za pośrednictwem poczty elektronicznej (kariera@polsl.pl) oraz -  w dwóch egzemplarzach – pocztą zwykłą lub osobiście (Gliwice, Konarskiego 20 p.106) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2019 r. Wyniki drugiego etapu zostaną ogłoszone w czerwcu  2019 r.

 

O KONKURSIE

PARTNERZY

 

 

 

Konkurs „Mój Pomysł na Biznes” ma na celu pobudzenie innowacyjności i przedsiębiorczości wśród pracowników, studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej. Promowane są projekty opierające się o zrównoważone technologie, kreujące innowacyjne produkty i usługi, a w fazie realizacji zapewniające miejsca pracy. Przedsiębiorstwa, które za sprawą konkursu zaistniały na rynku wpływają na wzrost konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej całego regionu, a ponadto ich działania umożliwiają społeczeństwu dostęp do nowoczesnych technologii.

Aplikować do konkursu można indywidualnie lub w formie zespołu, którego członkowie są studentami lub pracownikami Politechniki Śląskiej. Dopuszcza się udział absolwentów, którzy do momentu ogłoszenia naboru do konkursu nie podjęli zatrudnienia.

 

Uczestnikom zapewnione jest wsparcie merytoryczne w formie:

·         warsztatów z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznesplanu, kreatywności i innowacyjności, zarządzania,

·         indywidualnych konsultacji z doradcą ds. przedsiębiorczości,

·         spotkań z ekspertami w dziedzinie, której dotyczy pomysł biznesowy.

 

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

I.           Złożenie formularza zgłoszeniowego zawierającego krótki opis pomysłu biznesowego.

II.          Złożenie biznesplanów.

 

Oceny prac dokonuje Jury, pod przewodnictwem Rektora Politechniki Śląskiej, w skład którego wchodzą przedstawiciele uczelni oraz partnerów konkursu: instytucji i przedsiębiorstw.

Nagrody i wyróżnienia mają formę pieniężną, ich wysokość ustalana jest przy każdej edycji, w zależności od udziału zaangażowanych w konkurs firm oraz ilości i jakości nadesłanych prac. Laureat konkursu przyjmując nagrodę pieniężną zobowiązuje się do przedstawienia organizatorom sprawozdania, w którym opisze, na co przeznaczył bądź zamierza przeznaczyć otrzymaną kwotę.

Jury przyznaje nagrody oraz wyróżnienia w formie pieniężnej z przeznaczeniem na realizację lub rozwój pomysłu, propozycję stażu lub udziału w szkoleniu lub rekomendację do lokowania swojego startupu w parkach naukowo – technologicznych, czy inkubatorach przedsiębiorczości.

 

 

 

 

koleje

 

 

 

 

BGK_95lat podst RGB.jpg

 

 

 

kariera@polsl.pl