PATRON HONOROWY

MRiT_LOGO_POZIOM_PL_brak_tla+czarne_liternictwo.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

·         10.01.2022 Wyniki XVIII edycji konkursu „Mój Pomysł  na Biznes”

                             I miejsce – 9000 zł

CAVIO 

www.cavio.pl

Nikolina Poranek, Adrian Czajkowski (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Budownictwa)

                             II miejsce – 7000 zł

Opracowanie modelu i wydrukowanie za pomocą technologii przyrostowej protezy  dla psa po całkowitej amputacji przedniej prawej łapy

Anna Słaboń (Wydział Inżynierii Biomedycznej)

II miejsce – 7000 zł

SPA (System Predicting Accidents)

Artur Budzyński  (Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej)

III miejsce – 5000 zł

S Automation, Usługi i produkcja

Szymon  Klepacz (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki)

III miejsce – 5000 zł

ARTE –  Platforma handlowa zrzeszająca artystów, ludzi ceniących sztukę i oryginalność produktów

Justyna Koloch (Wydział Organizacji i Zarządzania)

Łukasz  Kościelniak, Bolesław Dziedzic (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki)

 

W konkursie przyznano także trzy wyróżnienia.

Wyróżnienie - 3000 zł

Old Garage in New Style

Anna Wieczorek, Wojciech Michalik   (Wydział Organizacji i Zarządzania)

Wyróżnienie – 3000 zł

Firma Jak - projektowanie, wykonywanie i sprzedaż biżuterii

Joanna Jakubiec  (Wydział Inżynierii Materiałowej)

Wyróżnienie – 2000 zł

Zastosowanie kamer 360°C w branży architektonicznej

Karolina Marszał (Wydział Chemiczny)

 

Zgodnie z regulaminem przekazane nagrody pieniężne będą przeznaczone na realizację projektów biznesowych. Laureaci zobowiązani są do przedstawienia pisemnego sprawozdania ze sposobów wydatkowania nagród w terminie do trzech miesięcy po ich otrzymaniu. Skutkiem braku sprawozdania będzie zwrot nagrody.

Konkurs „Mój Pomysł na Biznes” wspiera rozwój przedsiębiorczości akademickiej wśród pracowników, studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej. Promowane są projekty opierające się o zrównoważone technologie, kreujące innowacyjne produkty i usługi, a w fazie realizacji zapewniające miejsca pracy.

W lutym 2022r. rozpocznie się XIX edycja konkursu „Mój Pomysł na Biznes”, do której wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu „Mój Pomysł na Biznes” udziela  Koordynator konkursu -  Biuro Karier Studenckich (www.kariera.polsl.pl)

 

·         1.02.2021  XVIII edycja konkursu „Mój Pomysł na Biznes”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XVIII edycji konkursu „Mój Pomysł na Biznes”. Uczestnikom zapewnione jest wsparcie merytoryczne w formie warsztatów z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznesplanu, kreatywności i innowacyjności, zarządzania oraz -indywidualnych konsultacji z doradcą ds. przedsiębiorczości spotkań z ekspertami w dziedzinie, której dotyczy pomysł biznesowy. Formularz zgłoszeniowy można złożyć w terminie od 1 do 28 lutego 2021 r. Wyniki pierwszego etapu zostaną zamieszczone na stronie internetowej konkursu do dnia 31 marca 2021. Drugi etap – „Złożenie biznesplanu” – zostanie przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku. Uczestnicy muszą dostarczyć opracowany biznesplan za pośrednictwem poczty elektronicznej (kariera@polsl.pl) oraz w dwóch egzemplarzach pocztą zwykłą lub osobiście (Gliwice, Konarskiego 20, p.106) w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2021. Czekamy na Wasze zgłoszenia!

·         18.12.2020 Rozstrzygnięcie XVII edycji konkursu „Mój Pomysł na Biznes”

W dniu 30.11.2020 wyłoniono laureatów  XVII edycji konkursu „Mój Pomysł na Biznes”. Jury pod przewodnictwem JM Rektora prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka podjęło decyzję o wyróżnieniu 8  z 50 nadesłanych biznesplanów.  Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem. http://bit.ly/3oKf0SV Gratulujemy laureatom!

 

·         3.06.2020  Spotkanie z laureatami edycji specjalnej  konkursu „Mój Pomysł na Biznes”

We wtorek, 2 czerwca, JM Rektor Politechniki Śląskiej spotkał się z wyłonionymi pod koniec maja laureatami edycji specjalnej konkursu „Mój Pomysł na Biznes”, koordynowanego przez Biuro Karier Studenckich. W spotkaniu wzięli udział także: Prorektor ds. Ogólnych prof. Bogusław Łazarz, prof. Jan Kaźmierczak – Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania, prof. Anna Timofiejczuk – Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego oraz pani Małgorzata Sołtyńska-Rąb – kierownik Biura Karier Studenckich.               Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem https://bit.ly/3cDu5yI

·         22.05.2020 Rozstrzygnięcie konkursu „Mój Pomysł na Biznes” – edycja specjalna

W piątek, 22 maja, wyłoniono laureatów edycji specjalnej konkursu „Mój Pomysł na Biznes”. Jury pod przewodnictwem JM Rektora prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka podjęło decyzję o wyróżnieniu 12 z 50 nadesłanych biznesplanów.  Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem. https://bit.ly/2UndfOd Gratulujemy laureatom!

·         7.04.2020 „Mój Pomysł na Biznes” – edycja specjalna

Ze względu na sytuację spowodowaną stanem epidemii koronawirusa kapituła konkursu pod przewodnictwem JM Rektora Politechniki Śląskiej ogłasza specjalną edycję konkursu „Mój Pomysł na Biznes”, tzw. szybką ścieżkę.

Nabór zgłoszeń do edycji specjalnej rozpoczął się 8 kwietnia. Do konkursu są przyjmowane krótkie opisy pomysłu (maksymalnie 1500 znaków wraz z tytułem), przygotowane zespołowo lub indywidualnie. Oceniane będą kreatywność, użyteczność, realność powodzenia przedsięwzięcia oraz dbałość o środowisko naturalne. Kolejny etap edycji specjalnej „Mój Pomysł na Biznes” będzie polegał na opracowaniu przez uczestników planu działalność w oparciu o jeden z modelów biznesowych. Wsparcia w tym zakresie udzielą eksperci ds. akademickiej działalność gospodarczej oraz doradca ds. przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej. Ponadto będą organizowane warsztaty oraz konsultacje. Termin przesyłania zgłoszeń mija 19 kwietnia. Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane na maj 2020. Dodatkowe informacje w sprawie edycji specjalnej konkursu „Mój Pomysł na Biznes” można uzyskać przez kontakt mailowy:  kariera@polsl.pl lub telefoniczny 695 651 696. Formularz zgłoszeniowy

 

·         4.03.2020 Przedłużenie naboru zgłoszeń do XVII edycji konkursu

Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem „Mój Pomysł na Biznes”  nabór zgłoszeń do XVII edycji konkursu zostaje przedłużony do 20.03 br., godz. 15:00.

Zespoły lub osoby indywidualne zainteresowane udziałem w konkursie „Mój Pomysł na Biznes” zapraszamy do przesłania Formularza Zgłoszeniowego na adres kariera@polsl.pl. Wyniki pierwszego etapu zostaną zamieszczone na stronie internetowej konkursu do dnia 31 marca 2020 r. Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia 2020 do 26  czerwca  2020. Uczestnicy dostarczają opracowany przez nich BP za pośrednictwem poczty elektronicznej (kariera@polsl.pl) oraz - w dwóch egzemplarzach – pocztą zwykłą lub osobiście (Gliwice, Konarskiego 20 p.106) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2020r. 

 

·         19.11.2019r. Trwa nabór zgłoszeń do XVII edycji konkursu

Zespoły lub osoby indywidualne zainteresowane udziałem w konkursie „Mój Pomysł na Biznes” zapraszamy do przesłania Formularza Zgłoszeniowego na adres kariera@polsl.pl. Termin zgłoszeń upływa 28 lutego 2020 o godz. 15.00. Wyniki pierwszego etapu zostaną zamieszczone na stronie internetowej konkursu do dnia 31 marca 2020 r.

Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia 2020 do 26  czerwca  2020. Uczestnicy dostarczają opracowany przez nich BP za pośrednictwem poczty elektronicznej (kariera@polsl.pl) oraz - w dwóch egzemplarzach – pocztą zwykłą lub osobiście (Gliwice, Konarskiego 20 p.106) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2020r. 

 

O KONKURSIE

PARTNERZY

 

 

 

Konkurs „Mój Pomysł na Biznes” ma na celu pobudzenie innowacyjności i przedsiębiorczości wśród pracowników, studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej. Promowane są projekty opierające się o zrównoważone technologie, kreujące innowacyjne produkty i usługi, a w fazie realizacji zapewniające miejsca pracy. Przedsiębiorstwa, które za sprawą konkursu zaistniały na rynku wpływają na wzrost konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej całego regionu, a ponadto ich działania umożliwiają społeczeństwu dostęp do nowoczesnych technologii.

Aplikować do konkursu można indywidualnie lub w formie zespołu, którego członkowie są studentami lub pracownikami Politechniki Śląskiej. Dopuszcza się udział absolwentów, którzy do momentu ogłoszenia naboru do konkursu nie podjęli zatrudnienia.

 

Uczestnikom zapewnione jest wsparcie merytoryczne w formie:

·         warsztatów z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznesplanu, kreatywności i innowacyjności, zarządzania,

·         indywidualnych konsultacji z doradcą ds. przedsiębiorczości,

·         spotkań z ekspertami w dziedzinie, której dotyczy pomysł biznesowy.

 

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

I.           Złożenie formularza zgłoszeniowego zawierającego krótki opis pomysłu biznesowego.

II.          Złożenie biznesplanów.

 

Oceny prac dokonuje Jury, pod przewodnictwem Rektora Politechniki Śląskiej, w skład którego wchodzą przedstawiciele uczelni oraz partnerów konkursu: instytucji i przedsiębiorstw.

Nagrody i wyróżnienia mają formę pieniężną, ich wysokość ustalana jest przy każdej edycji, w zależności od udziału zaangażowanych w konkurs firm oraz ilości i jakości nadesłanych prac. Laureat konkursu przyjmując nagrodę pieniężną zobowiązuje się do przedstawienia organizatorom sprawozdania, w którym opisze, na co przeznaczył bądź zamierza przeznaczyć otrzymaną kwotę.

Jury przyznaje nagrody oraz wyróżnienia w formie pieniężnej z przeznaczeniem na realizację lub rozwój pomysłu, propozycji stażu, udziału w szkoleniu lub rekomendacji do lokowania swojego startupu w parkach naukowo – technologicznych, czy inkubatorach przedsiębiorczości.

 

 

Firmy oraz inne organizacje zainteresowane współpracą przy organizacji konkursu

zapraszamy do kontaktu!

kariera@polsl.pl, 32 237 20 75

 

 

 

 

 

BBD_Logo_Bk_small.jpg

 

 

pko.jpg

apagroup-logo-1_5d6e3c565b5ac0_13166408.png.png

GATNER.jpg

ENGIE_logo.png

BGK_95lat podst RGB.jpg

kariera@polsl.pl