POLITECHNIKA ŚLĄSKA, REPREZENTOWANA PRZEZ BIURO KARIER STUDENCKICH PRZEDSTAWIA

 

STRONA GŁÓWNA    REGULAMIN    FORM. ZGŁOSZENIOWY    ORGANIZATOR    XIV EDYCJA    HISTORIA

 

 

----------------------------- AKTUALNOŚCI -----------------------------

20.06.2018 r. Konsultacje z doradcą

Osoby, które zakwalifikowały się do II etapu mają możliwość skonsultowania swoich Biznes Planów z doradcą ds. przedsiębiorczości. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wiadomości na kariera@polsl.pl w treści maila podając przykładowe terminy spotkania oraz dogodną lokalizację (Gliwice, Zabrze, Katowice).

 

18.02 Przedłużenie I etapu konkursu
Informujemy, że termin przesyłania fiszek konkursowych został przedłużony do 31 marca. Zachęcamy do przesłania Formularza Zgłoszeniowego. Prosimy pamiętać, że uczestnikom udzielane jest eksperckie wsparcie merytoryczne na każdym etapie trwania konkursu.

 

26.11 Trwa nabór zgłoszeń do XV edycji konkursu

Zespoły lub osoby indywidualne zainteresowane udziałem zapraszamy do przesłania Formularza Zgłoszeniowego na adres kariera@polsl.pl. Termin zgłoszeń upływa 28 lutego 2018 o godz. 15.00. Wyniki pierwszego etapu zostaną zamieszczone na stronie internetowej konkursu w dniu 23 marca 2018 r.

Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniach od 24 marca 2018 r.  do  30 września  2018 r.  Uczestnicy dostarczają opracowany przez nich Skrócony Biznes Plan za pośrednictwem poczty elektronicznej (kariera@polsl.pl) oraz -  w dwóch egzemplarzach – pocztą zwykłą lub osobiście (Gliwice, Konarskiego 20 p.106) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2018 r. Wyniki drugiego etapu zostaną ogłoszone w październiku 2018 r.

 

 

----------------------------- O KONKURSIE ---------------------------------

 

Konkurs „Mój Pomysł na Biznes” ma na celu pobudzenie innowacyjności i przedsiębiorczości wśród pracowników, studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej. Pomysły mają nadawać się do wdrożenia, wykorzystywać przyjazne środowisku nowoczesne technologie i kreować nowe miejsca pracy.
Skierowany jest głównie do osób indywidualnych i zespołów, których członkowie studiują lub pracują na Politechnice Śląskiej. Dopuszcza się udział absolwentów, którzy do momentu ogłoszenia naboru uczestników nie podjęli zatrudnienia.

Konkursowi towarzyszy organizacja warsztatów z zakresu otwierania i prowadzenia własnej firmy, a także indywidualne doradztwo biznesowe, spotkania ze specjalistami w dziedzinie,
w jakiej obraca się zgłoszony pomysł. Udział w warsztatach i/lub doradztwie jest dobrowolny.

Wsparcia merytorycznego konkursowiczom udzielają doceniający wartość wiedzy akademickiej przedsiębiorcy oraz naukowcy śląskich uczelni wyższych.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:
I. Złożenie fiszek zawierających krótkie koncepcje działalności.
II. Złożenie Skróconych Planów Biznesu opisujących planowane przedsięwzięcie.


Oceny prac dokonuje JURY, pod przewodnictwem Rektora Politechniki Śląskiej, w skład którego wchodzą przedstawiciele uczelni oraz przedsiębiorstw zaangażowanych w organizację konkursu. Jury przyznaje nagrody oraz wyróżnienia.

Nagrody i wyróżnienia mają formę pieniężną, ich wysokość ustalana jest przy każdej edycji, w zależności od udziału zaangażowanych w konkurs firm oraz ilości i jakości nadesłanych prac. Laureat konkursu przyjmując nagrodę pieniężną zobowiązuje się do przedstawienia organizatorom sprawozdania, w którym opisze, na co przeznaczył bądź zamierza przeznaczyć otrzymana kwotę.

Otrzymanie nagrody w konkursie przekłada się dodatkowo na otrzymanie pozytywnej rekomendacji do lokowania swoich przedsiębiorstw w Parkach Naukowo-Technologicznych, gdzie w sprzyjających warunkach lokalnych i przy wsparciu merytorycznym ekspertów inkubują się innowacyjne pomysły na biznes.

 

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRON HONOROWY