XV EDYCJA

 

Do udziału w konkursie zgłosiło się 121 osób, do pierwszego etapu zakwalifikowano 52 zgłoszenia.  Pozytywnie zaopiniowano do drugiego etapu 26 pomysłów na biznes, z czego Jury postanowiło nagrodzić i wyróżnić 8 prac. 
Jury XV edycji konkursu zebrało się 1 października 2018 r., celem oceny zgłoszonych do konkursu biznesplanów.

 

W skład Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka weszli:

Jan Brzóska - Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Jacek Kotra - Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.

Magdalena Letun – Łątka – Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Agnieszka Sip - FCA Poland SA Agnieszka Szojda - ING Bank Śląski

Krystian Rolla - FLUOR S.A.

Janusz Karwot - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Grzegorz Wszołek - EMT-SYSTEMS Centrum Szkoleń Inżynierskich Sp. z o.o.

Elwira Dziewa - Autorobot Strefa Sp. z o.o.

Maciej Krętosz - FAMUR S.A.

Anna Grodecka – Magneti Marelli Sp. z o.o.

Anna Porębska - DRÄXLMAIER Group Sp.  z o.o.

Małgorzata Rąb - Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej

 

Tegoroczna gala konkursu Mój  Pomysł na Biznes  odbyła się 15.11.2018 r.  podczas  wydarzenia pn. „Lokalny SmartLab –– SPIN OFF/SPIN OUT jako instrument budowania przedsiębiorczości akademickiej oraz stymulowania innowacyjności regionu” organizowanego przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii i Biuro Karier Studenckich Politechniki  Śląskiej.

 

Prorektorzy Politechniki Śląskiej, Prorektor ds. Ogólnych - prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, prof. zw. PŚ oraz Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia - dr hab. inż. Tomasz Trawiński, w towarzystwie Dziekanów, przedstawicieli partnerów konkursu wręczyli laureatom dyplomy i nagrody.

 

I miejsce (nagroda w wysokości 9000 zł oraz nagroda rzeczowa):

Marek Pikuła - Sent Technology, Dirac Farm - sieciowy sterownik do zastosowania w skalowalnych farmach drukarek 3D.

 

II miejsce (nagroda w wysokości 6000 zł oraz nagroda rzeczowa):

Anita Kornobis, Paweł Gaudyn - Droniarze - Specjalistyczne Usługi Dronem na lata 2019 - 2023

 

III miejsce (nagroda  w wysokości 4000 zł oraz

Anna Toborek, Joanna Machera - Architecture LAB

 

III miejsce (nagroda w wysokości 4000 zł oraz nagroda rzeczowa):

Nikolina Poranek, Adrian Czajkowski – Mobilna eko-myjnia

 

Wyróżnienia (nagroda w wysokości 2000 zł oraz nagroda rzeczowa):

Michał Ziaja - Dome Construction

Adam Świerczyński - BRING IT TO EUROPE

 

Wyróżnienia (nagroda w wysokości 1000 zł oraz nagroda rzeczowa)

Ewelina Marzec - kotwbluzie

Marta Kutkowska, Maciej Mysiński - My Smart Pet

 

WSZYSTKIM LAUREATOM GRATULUJEMY!

 

O KONKURSIE

PARTNERZY

 

 

 

Konkurs „Mój Pomysł na Biznes” ma na celu pobudzenie innowacyjności i przedsiębiorczości wśród pracowników, studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej. Promowane są projekty opierające się o zrównoważone technologie, kreujące innowacyjne produkty i usługi, a w fazie realizacji zapewniające miejsca pracy. Przedsiębiorstwa, które za sprawą konkursu zaistniały na rynku wpływają na wzrost konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej całego regionu, a ponadto ich działania umożliwiają społeczeństwu dostęp do nowoczesnych technologii.

Aplikować do konkursu można indywidualnie lub w formie zespołu, którego członkowie są studentami lub pracownikami Politechniki Śląskiej. Dopuszcza się udział absolwentów, którzy do momentu ogłoszenia naboru do konkursu nie podjęli zatrudnienia.

 

Uczestnikom zapewnione jest wsparcie merytoryczne w formie:

·       warsztatów z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznesplanu, kreatywności i innowacyjności, zarządzania,

·       indywidualnych konsultacji z doradcą ds. przedsiębiorczości,

·       spotkań z ekspertami w dziedzinie, której dotyczy pomysł biznesowy.

 

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

I.                     Złożenie formularza zgłoszeniowego zawierającego krótki opis pomysłu biznesowego.

II.                    Złożenie biznesplanów.

 

Oceny prac dokonuje Jury, pod przewodnictwem Rektora Politechniki Śląskiej, w skład którego wchodzą przedstawiciele uczelni oraz partnerów konkursu: instytucji i przedsiębiorstw.

Nagrody i wyróżnienia mają formę pieniężną, ich wysokość ustalana jest przy każdej edycji, w zależności od udziału zaangażowanych w konkurs firm oraz ilości i jakości nadesłanych prac. Laureat konkursu przyjmując nagrodę pieniężną zobowiązuje się do przedstawienia organizatorom sprawozdania, w którym opisze, na co przeznaczył bądź zamierza przeznaczyć otrzymana kwotę.

Jury przyznaje nagrody oraz wyróżnienia w formie pieniężnej z przeznaczeniem na realizację lub rozwój pomysłu, propozycję stażu lub udziału w szkoleniu lub rekomendację do lokowania swojego start upu w parkach naukowo – technologicznych, czy inkubatorach przedsiębiorczości.

 

 

 

koleje

 

 

 

 

 

 

 

 

Ó Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej