POLITECHNIKA ŚLĄSKA, REPREZENTOWANA PRZEZ BIURO KARIER STUDENCKICH PRZEDSTAWIA

 

STRONA GŁÓWNA    REGULAMIN    FORM. ZGŁOSZENIOWY    ORGANIZATOR    XIV EDYCJA    HISTORIA

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z FOLDEREM INFORMACYJNYM, W KTÓRYM SZCZEGÓŁOWO OPISANE ZOSTAŁY DOTYCHCZAS ZREALIZOWANE
EDYCJE KONKURSU ORAZ POMYSŁY,  KTÓRE BYŁY W ICH TRAKCIE OCENIANE. ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRON HONOROWY