STRONA GŁÓWNA
O PROJEKCIE
DOKUMENTY DO POBRANIA
KONTAKT

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o dostarczenie do Biura Karier Studenckich następujących dokumentów:
- formularz zgłoszeniowy

- deklarację uczestnictwa w projekcie
- oświadczenie uczestnika projektu
- średnią ocen z poprzedniego semestru (własnoręcznie podpisany wydruk z SOTS)
-
 CV
- potwierdzenie posiadania statusu studenta (zaświadczenie z Dziekanatu)

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika projektu


Konkurs MPnB_Formularz zgłoszeniowy