logo CIK

 

„Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym”

Moduł III - programy stażowe

O PROJEKCIE

LISTA KIERUNKÓW STUDIÓW

BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE

DLA KANDYDATÓW

DOKUMENTY DO POBRANIA

KONTAKT

 

Celem projektu jest wdrożenie kompleksowego programu doskonalenia procesu kształcenia oraz zmian w zakresie funkcjonowania Uczelni odpowiadających koncepcji rozwoju szkolnictwa wyższego zapisanej w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

 

Dofinansowanie projektu z UE:    

33 249 674,21 zł

 

Moduł III projektu zakłada realizację wysokiej jakości staży w wymiarze: 

·         320 h do zrealizowania w 12 tygodni (tylko Wydział IŚiE)

·         120h do zrealizowania w 6 tygodni
(pozostałe Wydziały) 

·         120h staże zagraniczne do zrealizowania w 6 tygodni w okresie wakacyjnym (kierunek Transport).

w terminie wspólnie uzgodnionym pomiędzy stażystą Pracodawcą.

 

Liczba godzin do przepracowania oraz harmonogram pracy studenta musi uwzględniać uczestnictwo studenta
w zajęciach dydaktycznych.

 

Szczegółowy program stażu, zgodny z zainteresowaniami i profilem wykształcenia studenta, będzie opracowany przez stażystę we współpracy z Pracodawcą.

 

Moduł III projektu skierowany jest do studentów

IV, V, VI, VII semestru studiów I stopnia oraz

 

I, II i III semestru studiów II stopnia stacjonarnych

jak i niestacjonarnych

 

KIERUNEK

(tylko profil ogólnoakademicki)

 

Automatyka i robotyka (120 h)

Biotechnologia (320 h)

Elektronika i telekomunikacja (120 h)

Energetyka (320 h)

Górnictwo i geologia (120 h)

Inżynieria Bezpieczeństwa (320 h)

Inżynieria Biomedyczna (120 h)

Inżynieria Środowiska (320 h)

Inżynieria Materiałowa (120 h)

Inżynieria Produkcji (120 h)

Mechanika i Budowa Maszyn (320 h)

Socjologia (120 h)

Transport (120 h)

Teleinformatyka (120 h)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (120 h)

 

 

 

Firmy organizujące staże w ramach projektu.

 

 

Dokumenty niezbędne do przystąpienia do projektu:

 

- Formularz zgłoszeniowy,

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie,

- Oświadczenie,

- Umowa uczestnictwa w projekcie – 2 kopię,

- Formularz monitorowania uczestnika,

- CV,

- Wyciąg z SOTS,

- Zaświadczenie o statusie studenta.

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną skany dokumentów można przesłać na adres staze@polsl.pl, oryginały dostarczyć w późniejszym terminie.

 

 

Wynagrodzenie stażysty jest finansowany ze środków unijnych, dodatkowo w ramach projektu zapewniamy:

·        polisę ubezpieczeniową

·        badania lekarskie

·        możliwość sfinansowania kosztów związanych z zakwaterowaniem – w przypadku odbywania stażu w odległości większej niż 50 km od miejsca zamieszkania.

 

Regulamin projektu P4S POBIERZ

 

RegulaminP4S_Moduł III POBIERZ

 

DLA STUDENTA:

FORMULARZ zgłoszeniowy studenta POBIERZ

DEKLARACJA uczestnictwa studenta POBIERZ

OŚWIADCZENIE uczestnika projektu POBIERZ

UMOWA uczestnictwa w projekcie – 2 kopie POBIERZ

FORMULARZ monitorowania uczestnika POBIERZ

DRUK CBD studenta - prosimy wypełnić elektronicznie POBIERZ

 

DLA STUDENTA

w trakcie stażu:

Sprawozdanie z przebiegu stażu POBIERZ

Lista obecności na stażu POBIERZ

Zaświadczenie o odbyciu stażu POBIERZ

 

DLA PRACODAWCY:

Formularz zgłoszeniowy

Pracodawcy POBIERZ

Umowa stażowa 120h POBIERZ

Umowa stażowa 320h POBIERZ

 

staze@polsl.pl

www.p4s.polsl.pl

 

image007.png

 

Gliwice, Konarskiego 20 p.16

32 237 20 75, 32 237 15 59

 

poniedziałek

8:00 – 17:00

wtorek

środa

czwartek

8:00 – 16:00

piątek

 

 

Katowice, Krasińskiego 8 p.053

32 603 40 06

 

czwartek

9:00-15:00

 

 

Zabrze, Roosevelta 40 p.007

32 277 74 30

 

wtorek

9:00-15:00

 

 

 

 

 

Copyright: kariera.polsl.pl