#08.08.2017
Trwa nabór uczestników projektu - aby wziąć udział w rekrutacji należy dostarczyć do biura projektu (Biuro Karier Studenckich) następujące dokumenty: formularz zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu (Dokumenty do pobrania - kliknij), średnią ocen z poprzedniego semestru (własnoręcznie podpisany wydruk z SOTS), aktualne CV, potwierdzenie posiadania statusu studenta (zaświadczenie z Dziekanatu).
Dokumenty można wypełnić również na miejscu w siedzibie Biura Projektu.
Uczestnicy projektu nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w projekcie.

# 06.08.2017
Uczestników projektu, którzy wypełnili test kompetencji w „Matrycy Kariery” zapraszamy serdecznie do Biura Projektu w celu omówienia wyników.
Pozostałych uczestników zapraszamy na stronę http://kariera.eduportal.pl/ i prosimy o wypełnienie testu.

# 31.07.2017
1'szkolenie na leżaku - MAPA MARZEŃ 1.08 godz. 12.00
Zapraszamy na warsztaty z rozwoju osobistego: opracowania indywidualnego narzędzia, dzięki któremu lepiej zrozumiecie siebie, określicie własne wartości i cele oraz uporządkujecie swoje plany na przyszłość.
Miejsce: Gliwice, Konarskiego 20 - skwer przed budynkiem B Wydziału IŚiE.
Zapisy: kariera@polsl.pl 

# 26.07.2017
Symulacje rozmów kwalifikacyjnych - trening przed spotkaniem rekrutacyjnym z Pracodawcą. Zapraszamy zainteresowanych - prosimy o zgłoszenia wraz z preferowanym terminem spotkania: kariera@polsl.pl.

 

# 10.07.2017
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o śledzenie
harmonogramu, który jest na bieżąco uaktualniany.

# 17.03.2017  
22.03 (środa) w godz. 12.00 – 17.00
w siedzibie BKS (Gliwice, Konarskiego 20 p.106) odbędzie się warsztat
Friendly Competition”.
Przyjazna rywalizacja polegać będzie na wypracowaniu produktu w określonym czasie i przy użyciu dostępnych środków, szczegóły przedstawimy już podczas spotkania, by każdy uczestnik miał równe szanse.
Zgłoszenia: kariera@polsl.pl.

 

# 01.02.2017
W dniu 01.02.2017 rozpoczął się kolejny nabór uczestników projektu.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy dostarczyć do biura projektu (Biuro Karier Studenckich) następujące dokumenty (Dokumenty do pobrania -
kliknij)

# 19.01.2017
Uczestników projektu, którzy wypełnili test kompetencji zapra../../BKS_LabKar_UE/LaboratoriumKompetencji_aktualnosci.htmszamy serdecznie do Biura Projektu w celu omówienia wyników.
Pozostałych uczestników zapraszamy do wizyty w Biurze Projektu, celem  wypełnienia testu kompetencji.

# 03.10.2016
W dniu 1 października rozpoczął się kolejny nabór uczestników do projektu.
Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie niezbędnych dokumentów do Biura Karier Studenckich.

# 03.10.2016
Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu

W dniu 3 października komisja rekrutacyjna przeprowadziła ocenę pierwszych zgłoszeń oraz sporządziła listę rankingową uczestników projektu.

# 15.09.2016
W dniu 15 września rozpoczął się I nabór uczestników do projektu.
Aby wziąć udział w rekrutacji należy dostarczyć do biura projektu (Biuro Karier Studenckich) następujące dokumenty:

- formularz zgłoszeniowy
- deklarację uczestnictwa w projekcie

- oświadczenie uczestnika projektu
- średnią ocen z poprzedniego semestru (własnoręcznie podpisany wydruk z SOTS)

-
CV
- potwierdzenie posiadania statusu studenta (zaświadczenie
z Dziekanatu)
Po przeprowadzeniu oceny formalnej oraz merytorycznej wszystkich zgłoszeń zostanie sporządzona lista rankingowa, która będzie dostępna na stronie projektu.
Uczestnicy projektu nie ponoszą kosztów związanych z udziałem
w projekcie.


# 30.06.2016
Od 1 lipca 2016 w Politechnice Śląskiej rozpoczyna się realizacja Projektu, którego celem  jest podniesienie kompetencji studentów,
przez co zwiększą oni swoje szanse na dostosowany do ich potrzeb, możliwości i oczekiwań rozwój zawodowy.
Do udziału w projekcie zapraszamy studentów ostatnich dwóch semestrów studiów I i II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) wszystkich kierunków prowadzonych
w Politechnice Śląskiej. Rekrutacja rusza we wrześniu.