"USZYTY NA MIARĘ" - PROGRAM ROZWOJU KOMPTETENCJI STUDENTÓW KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

 AKTUALNOŚCI  O PROJEKCIE  DLA STUDENTA  DOKUMENTY   GALERIA  KONTAKT


Tytuł projektu
USZYTYnaMIARĘ” - program rozwoju kompetencji studentów kierunku Inżynieria Biomedyczna Politechniki Śląskiej

Cel szczegółowy PO WER
Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy
i społeczeństwa.

Cel główny projektu
Podniesienie do 02.10.2018 kompetencji 100 studentów, w tym 70 studentek w celu przygotowania do pracy w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach, dodatkowych zajęciach warsztatowych realizowanych wspólnie z Pracodawcami, dodatkowych zadaniach praktycznych w formie projektowej oraz wizytach studyjnych u Pracodawców.
Cel projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER podniesione zostaną kompetencje osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społ. będą to następujące rodzaje kompetencji i kwalifikacji:
- zawodowe
- komunikacyjne
- w zakresie przedsiębiorczości
- analityczne

Planowane efekty
Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
Główne działania
- Certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych
- Wizyty studyjne
- Zajęcia podnoszące kompetencje komunikacyjne
- Zajęcia podnoszące kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,
- zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje analityczne

Wartość projektu: 575 489,74 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 558 225,04 zł


 

© Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej