"USZYTY NA MIARĘ" - PROGRAM ROZWOJU KOMPTETENCJI STUDENTÓW KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

 AKTUALNOŚCI  O PROJEKCIE  DLA STUDENTA  DOKUMENTY   GALERIA  KONTAKT

 
Kto może zostać uczestnikiem projektu?
Student kierunku Inżyniera Biomedyczna trzech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia i dwóch ostatnich semestrów II stopnia.

W jaki sposób możesz zostać uczestnikiem projektu?
Jeżeli spełniasz podstawowy warunek (patrzy wyżej) to kolejnym krokiem jest wypełnienie odpowiednich dokumentów znajdujących się na stronie projektu i oddanie ich w Biurze Karier Studenckich Politechniki Śląskiej. Możesz również przyjść do biura i wypełnić dokumenty na miejscu.

W jakich certyfikowanych szkoleniach będziesz mogła/mógł wziąć udział przystępując do projektu?
1) Analiza i przetwarzanie danych - Data Mining - szkolenie z zakresu analizy i przetwarzania danych – współcześnie stosowane techniki przetwarzania danych, umożliwiające wydobycie informacji i odkrywanie wiedzy, podnoszące kwalifikacje w zmieniających się warunkach technologiczno-biznesowych.
2) Programowanie graficzne systemów kontrolno-pomiarowych w środowisku LabView (certyfikat CLAD Basic) - poznanie specjalistycznego oprogramowania systemów kontrolno-pomiarowych, w których wykorzystuje się akwizycję danych. Istotą działania programu jest używanie graficznego języka. programowania algorytmów komunikacji i wymiany danych pomiędzy urządzeniami wchodzącym w skład systemu kontrolno-pomiarowego.
3) Modelowanie zjawisk szybkozmiennych w środowisku oprogramowania Madymo - poznanie specjalistycznego oprogramowania do modelowania zjawisk szybkozmiennych z wykorzystaniem metody multibody. Oprogramowanie szeroko wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym do projektowania biernych i aktywnych systemów bezpieczeństwa:
- Prace z bazą manekinów wykorzystywanych w testach zderzeniowych,
-  Modelowanie systemów bezpieczeństwa biernego,
-  Kryteria urazowości wykorzystywana w testach zderzeniowych.
4) Projektowanie PCB kurs podstawowy:

• środowisko i edycja schematu - środowisko Altium Live, podstawy środowiska programu, ustawienia globalne i dokumentu, edytora schematu - obiekty graficzne i elektryczne, łączenie obiektów na schemacie, tworzenie elementów bibliotecznych, Omówienie występujących typów schematu (płaski, hierarchiczny), kompilowanie i weryfikacja projektu, wstawianie dyrektyw oraz parametryzacja schematu, wykazy elementów, synchronizacja SCH-PCB.

•  edycja PCB - podstawy edytora PCB, podstawowe ustawienia globalne i dokumentu, tworzenie nowej płyty PCB, konfiguracja warstw, rozmieszczanie elementów, prowadzenie ścieżek, tworzenie reguł projektowych, weryfikacja projektu, nawigacja po projekcie, edycja globalna, tworzenie elementów bibliotecznych, praca w edytorze PCB 3D, generowanie podstawowych danych wyjściowych

5) Przedsiębiorczość Technologiczna

•  odkrywanie wewnętrznego potencjału jako podstawy do przedsiębiorczej współpracyw zespole (Insights Discovery™)

•  tworzenie, zarządzanie strukturami oraz strategiami biznesowymi (zbudowanie szkicu struktury i strategii wybranego przedsięwzięcia technologicznego.

Jakie organizacje/firmy będziesz mogła/mógł odwiedzić w ramach wizyt studyjnych?

• MultiVendorService Sp.z o.o. Mikołów

• Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM Zabrze

• Instytut Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Religii w Zabrzu

• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 ŚUM, GCM, im. Prof. L. Gieca, Katowice

• Samodzielny Publiczny Wojskowy Szpital Chirurgii Urazowej im. dr J. Daaba Piekary Śląskie

 

W jaki sposób będziesz mogła/mógł podnieść swoje kompetencje komunikacyjne?
Uczestnicząc w zajęciach warsztatowych i wykonując zadania praktyczne w formie projektowej, które pomogą Ci wzmocnić kompetencje w zakresie formowania opinii i oczekiwań, prezentacji i obrony poglądów. Wzmocnisz swoją samoocenę i nabierzesz pewności siebie. Nauczysz się pracy w grupie, wzmocnisz swoje umiejętności językowe, które ułatwią Ci pracę w obcojęzycznym środowisku.
• Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami asertywności
• Etapy budowania się zespołu i ich na współpracę
• Konflikt i rywalizacja w grupie jako największe zagrożenia dla współpracy
• Junior Engineer Project – porozumiewanie się w multidysplinarnym środowisku biznesowym

W jaki sposób będziesz mogła/mógł podnieść swoje kompetencje w zakresie przedsiębiorczości?
Podniesiesz je uczestnicząc w zajęciach warsztatowych i wykonując zadania praktyczne w formie projektowej. Pozwolą Ci one wzmocnić kompetencje w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, zarządzania projektem, określać i opisywać szanse i zagrożenia.
• Wstęp do przedsiębiorczości – własna działalność gospodarcza jako alternatywa w planowaniu ścieżki zawodowej
• Analiza SWOT przedsięwzięć biznesowych
• Zarządzanie projektem w kontekście dynamiki rozwoju przedsiębiorstwa i postępu technologii

W jaki sposób będziesz mogła/mógł podnieść swoje kompetencje analityczne?
Wzmocnisz je w zakresie kreatywnego myślenia, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, myślenia systematycznego, koncepcyjnego i wizualnego poprzez udział w dodatkowym zajęciach realizowanych wspólnie z Pracodawcami oraz wykonywanie dodatkowych zadań praktycznych w formie projektowej.
• Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy
• Aktywne funkcjonowanie w zmiennych warunkach zatrudnienia

Jak długo będziesz uczestnikiem projektu?
Uczestnikiem projektu będziesz przez okres 8 miesięcy, w trakcie którego będziesz uczestniczyła/uczestniczyć we wskazanych wcześniej szkoleniach, zajęciach, wizytach i studyjnych.

Co zyskasz przystępując do projektu?
Wzrost wybranych kompetencji, które przyczynią się do wzrostu Twojej motywacji do szukania pracy i podjęcia zatrudnienia na miarę Twoich potrzeb, możliwości i oczekiwań. Wzmocnisz swoją pozycję na dynamicznym rynku pracy. Poszerzysz swoje umiejętności praktyczne z poszczególnych zakresów technicznych. Nabyte kompetencje miękkie przełożą się na samodzielne, efektywne zarządzanie czasem, otwartość na ciągły rozwój, są to cechy premiowane na rynku pracy. Praca w zespołach projektowych nauczy Cię kooperacji i podziału obowiązków między członkami grupy. Rozwijane w projekcie kompetencje w przyszłości pomogą Ci. wyróżnić się na tle innych kandydatów i zdobyć wymarzoną pracę.

© Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej