MŁODZI     ZABRZE     WSPÓŁPRACA     KONKURS     PRZYJAŹŃ     NAUKA     ŚRODOWISKO     DOŚWIADCZENIA     ZABAWA

 

Jesteś uczniem lub uczennicą jednej z dwóch ostatnich klas liceum lub technikum w Zabrzu, masz więcej niż 16 i mniej niż 20 lat i chcesz wziąć udział w ciekawych zajęciach prowadzonych na Politechnice Śląskiej?

 

Skontaktuj się z nami!

II NABÓR - STYCZEŃ 2018. Zachęcamy do udziału w projekcie!
I Nabór do KOńca września 2017


 TEMATY ZAJĘĆHARMONOGRAM ZAJĘĆGALERIAKONTAKT

Projekt "Zabrzańskie Ścieżki Kopernika" obejmuje przeprowadzenie zajęć dla uczniów dwóch ostatnich klas liceum i technikum zlokalizowanych na terenie miasta Zabrze, z wykorzystaniem metody "Project Based Learning" oraz "Peer-led team learning". Metody te zakładają nauczanie przez rozwiązywanie rzeczywistych problemów przez niewielkie grupy uczniów, przy wsparciu facilitatora - wykładowcy wspomagającego proces komunikacji. Podstawowym założeniem tych metod jest stworzenie warunków do uczenia się przez współpracę w grupach. Zajęcia prowadzone będą przez kadrę dydaktyczną Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, w uczelnianych laboratoriach i salach dydaktycznych. Podsumowaniem pracy uczniów będzie konkurs na najlepszy
z wypracowanych podczas zajęć projektów oraz ich prezentacja, podczas
Festiwalu Nauki organizowanego w ramach Dni otwartych na wydziale.

Partnerem w projekcie jest Miasto Zabrze. Koordynatorem działań z ramienia Politechniki Śląskiej jest Biuro Karier Studenckich. Realizacja projektu została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Regulamin rekrutacji uczestnictwa w projekcie POBIERZ

© Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej