MŁODZI     ZABRZE     WSPÓŁPRACA     KONKURS     PRZYJAŹŃ     NAUKA     ŚRODOWISKO     DOŚWIADCZENIA     ZABAWA

 

Jesteś uczniem lub uczennicą liceum lub technikum w Zabrzu
i chcesz wziąć udział w ciekawych zajęciach prowadzonych
na Politechnice Śląskiej?

 


Skontaktuj się z nami!


kolejny nabór - wrzesień 2018
Zachęcamy do udziału w projekcie!

 

 TEMATY ZAJĘĆHARMONOGRAM ZAJĘĆGALERIAKONTAKT


Projekt "Ścieżka Kopernika w Zabrzu" obejmuje przeprowadzenie zajęć dla uczniów liceów i techników zlokalizowanych na terenie miasta Zabrze,
z wykorzystaniem metody "Project Based Learning" oraz "Peer-led team learning". Metody te zakładają
nauczanie przez rozwiązywanie rzeczywistych problemów przez niewielkie grupy uczniów, przy wsparciu facilitatora - wykładowcy wspomagającego proces komunikacji. Podstawowym założeniem tych metod jest stworzenie warunków do uczenia się przez współpracę w grupach. Zajęcia prowadzone będą przez kadrę dydaktyczną Wydziału Inżynierii Biomedycznej,
w uczelnianych laboratoriach i salach dydaktycznych. Podsumowaniem pracy uczniów będzie
konkurs na najlepszy
z wypracowanych podczas zajęć projektów oraz ich prezentacja, podczas
Festiwalu Nauki organizowanego w ramach Dni otwartych na wydziale.

Partnerem w projekcie jest Miasto Zabrze. Koordynatorem działań z ramienia Politechniki Śląskiej jest Biuro Karier Studenckich. Realizacja projektu została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Regulamin rekrutacji uczestnictwa w projekcie POBIERZ

© Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej