PROGRAMY STAŻOWE
DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

 ENERGETYKA (IŚiE)

INŻYNIERIA
BIOMEDYCZNA

 
INŻYNIERIA
ŚRODOWISKA

OCHRONA
ŚRODOWISKA

MECHANIKA i BUDOWA
MASZYN
(IŚiE)

WEJDŹ

WEJDŹ


WEJDŹ

Politechnika Śląska realizuje projekt
dofinansowany z Funduszy Europejskich:
"Od A do Z - Od aktywności do zatrudnienia
studenta Energetyki
"

Politechnika Śląska realizuje projekt
dofinansowany z Funduszy Europejskich:
"Od A do Z - Od aktywności do zatrudnienia
student
a
Inżynierii Biomedycznej"

 
Politechnika Śląska realizuje projekt
dofinansowany z Funduszy Europejskich:
"Od A do Z - Od aktywności do zatrudnienia
studenta Inżynierii środowiska
oraz Mechaniki i budowy maszyn"

© Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej kariera@polsl.pl